REVITALIZACE KUKS

Revitalizace KUKS obecně prospěšná společnost

REVITALIZACE KUKS O. P. S. 

Dvanáct let naše nezisková organizace vrací život Kuksu a pomáhá s obnovou barokního areálu.
A to v roli oficiální destinační společnosti barokního areálu Kuks a Braunova Betléma. 

Propagujeme zdejší historické skvosty, rozvíjíme areál pro místní i přespolní a vracíme naději zbloudilým turistům. A to díky dlouhodobé finanční podpoře Královéhradeckého kraje, obce Kuks, fondů Evropské unie a pomoci mnoha našich partnerů, pro které je Kuks srdeční záležitostí. Stejně jako pro nás.

3. NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ CÍL KRAJE

Barokní areál Kuks je 3. nejnavštěvovanějším turistickým cílem Královéhradeckého kraje. Přestože počet prohlídek v hospitálu Kuks klesají, o celý areál je stále obrovský zájem. Navzdory pandemii sem každý rok přijíždí bezmála 270 tisíc z vás.

Královéhradecký kraj se rozhodl zařadit činnosti, které doposud realizovala naše společnost, pod Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu a z tohoto důvodu bude ukončena činnost společnosti k 31.12.2022. Činnosti bezprostředně související s Kuksem, tedy Informační centrum, únikové hry a ubytování, přechází pod novou společnost, tedy Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu a pro návštěvníky se tak nic nezmění.

CO BUDE DÁL?

Od 1. prosince 2021 je z důvodu zimní přestávky uzavřené informační centrum, venkovní únikové hry (vnitřní je otevřena pouze pro majitele poukazu) a ubytování v Jeschkeho vile a v Lázeňském domě. Tyto služby bude zajišťovat nově Krajská centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Nyní přijímáme pouze nezávazné rezervace na sezónu 2022 a v průběhu ledna bude znovu zahájen provoz.

Nezávazná rezervace ubytování
Nezávazná rezervace únikové hry

V případě dotazů na ubytování a únikové hry se můžete obrátit na zaměstnance informačního centra:

Miroslava Kopecká: kopecka.miroslava@ccrkhk.cz, 602 305 004
Dominik Haž: haz.dominik@ccrkhk.cz, 702 147 371

Buďte zdraví a na jaře opět
ZKUSTE KUKS

Tým 
Revitalizace KUKS o. p. s.
info@revitalizacekuks.cz

Ředitel společnosti
Miroslav Vlasák
Tel.: 608 863 289
E-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu

loga projektu