GDPR
Ochrana osobních údajů

 

Ochraně osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost. Vaše údaje proto zpracováváme výlučně na základě zákonných ustanovení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží pro informaci o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a zpracování vašich údajů.

My, Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, jsme správce údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pokud budete mít otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obracejte se písemně na:

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 13958194
info@zkuskuks.cz

Shromažďování a zpracování vašich údajů

 

V rámci newsletteru nebo vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Způsob, rozsah a účely tohoto zpracování údajů jsou popsány níže.

Newsletter

Jestliže se odebíráte náš newsletter a tak nám udělujete svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR), zpracujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání našeho newsletteru. Vaše osobní údaje budou uloženy do okamžiku, kdy zrušíte odebírání newsletteru nebo odvoláte svůj souhlas.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, popř. zrušit odebírání newsletteru tak, že zašlete zprávu na e-mailovou adresu info@zkuskuks.cz nebo nás budete informovat jiným způsobem.

Návštěva webových stránek / používání cookies
Na našich stránkách používáme tzv. Cookies k opětovnému zjištění vícenásobného použití naší nabídky stejným uživatelem/vlastníkem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do paměti ve vašem počítači. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Většinou se jedná o tzv. „Session-Cookies“, které se po skončení vaší návštěvy opět smažou.

Částečně ovšem tyto Cookies předávají informace, abychom vás automaticky znovu rozpoznali. Toto opětovné rozpoznání probíhá na základě IP adresy uložené v Cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a usnadnění přístupu na naše stránky.

Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v celém rozsahu veškeré funkce našich webových stránek.

Data serveru
Z technických důvodů se evidují mj. následující údaje, které nám příp. našemu Webspace provideru předává váš internetový prohlížeč (takzvané Serverlogfiles):

typ a verze prohlížeče

použitý operační systém

webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (Referrer URL)

webové stránky, které navštěvujete

datum a přesný čas vašeho přístupu

vaše (IP) adresa internetového protokolu.

Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů a nelze tak odvodit žádný vztah k určité osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely, abychom mohli optimalizovat naši internetovou prezentaci a naše nabídky. 

Používání Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem použití těchto webových stránek vytvořené přes Cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách se vaše IP adresa z Google ovšem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářství předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google do USA a tam zkrátí. V pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace, aby se vyhodnotilo používání těchto webových stránek, vygenerovaly se zprávy o aktivitách na webových stránkách a provozovateli se poskytly další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics se nespojuje s jinými údaji z Google. Ukládání Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztažených k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) u Google a také zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Evidenci ze strany Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, čímž se zabrání budoucí evidenci vašich údajů při návštěvě těchto stránek: Zakažte službu Google Analytics

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html příp. na https://www.google.de/intl/cz/policies/. Upozorňujeme na to, že tyto webové stránky Google Analytics byly rozšířeny o kód ‚anonymizeIp‘, aby se zaručila anonymní evidence IP adres (tzv. IP-Masking).

Využití informací získaných službou „reCAPTCHA“ probíhá podle podmínek používání Google: https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

Používání Social Media Plugins
Používáme pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter, Youtube atd. K tomu používáme dvoustupňový postup, v rámci něhož můžete udělit svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR se zpracováním údajů provozovatelem sociální sítě. Údaje jsou přeneseny provozovateli sociální sítě teprve poté, co uživatelé kliknou na některou ze zobrazených ikon a tím udělí souhlas s přenosem dat provozovateli sociální sítě. Teprve po udělení takového souhlasu naváže váš prohlížeč spojení s příslušnou sociální sítí.

Sociální síť obdrží prostřednictvím pluginu informace o vaší návštěvě našich webových stránek. Jestliže jste u (uveďte síť) přihlášeni, může být vaše návštěva spojena s vaším účtem vaší sociální sítě. Případné interakce s pluginem mohou být provozovatelem sítě uloženy.

Informace o používání údajů shromážděných příslušnou sociální sítí najdete na webových stránkách sociální sítě v sekci týkající se ochrany osobních údajů. 

Bezpečnost údajů

 

Naše webové stránky a ostatní systémy zajišťujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

Práva subjektu údajů

 

Máte právo na informaci o vašich osobních údajích a právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování. Rovněž můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenos vašich osobních údajů strukturovanou, strojově čitelnou formou. Pro všechna uvedená práva se obracejte na kontaktní údaje správce. 

Právo na stížnost
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Českou republiku se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

A pokud jste dočetli až sem, jděte se trochu protáhnout a projít nějakým pěkným místem. Třeba Kuksem :)

loga projektu