CHCEME VÁŠ STÁNEK

jarmark stanky remesla trh trziste slavnosti akce kuks


Přihlaste se
na 26. Svatohubertské slavnosti
(5. října 2019)

Prodáváte zajímavé výrobky. Umíte předvést dobové řemeslo. Skvělé! Máte svůj stánek. Chceme vás! Přijeďte na Svatohubertské slavnosti do Kuksu.

Součástí 26. ročníku oblíbených Svatohubertských slavností v barokním areálu Kuks bude i jarmark řemeslných výrobků a dobrého jídla.

Prodávat se bude na nádvoří Hospitálu Kuks v jeho těsném sousedství, ve špitálních zahradách, lapidáriu a na hlavní přístupové cestě z obce Kuks. 

VyplNIT přihláškU >

CENÍK >  PODMÍNKY >


CENÍK

200 Kč

ŘEMESLNÉ VÝROBKY
suvenýry, textilní výrobky, kosmetika aj.
 

400 Kč

BALENÉ JÍDLO A NÁPOJE
oříšky cukrovinky perníky, sýry vína, lihoviny

1 500 Kč

OBČERSTVENÍ A ROZLÉVANÉ NÁPOJE
k přímé spotřebě
 

2 500 Kč

TRDELNÍK
cukrová vata, popcorn
 
 

Uvedené ceny jsou za každé 2 m šířky stánku.

250 Kč

ELEKTŘINA
jednorázová paušální platba
 

VELIKOST MÍSTA: 2 M 
Je to málo? Objednejte si více prodejních míst vedle sebe.

CENA PODLE TYPU ZBOŽÍ  
Cena se řídí typem prodávaného sortimentu. V případě sporu nebo nejasnosti si vyhrazujeme právo o zařazení rozhodnout.

 


 PODMÍNKY ÚČASTI

INSTRUKCE TÝDEN PŘED AKCÍ
Týden před akcí vám pošleme e-mailem všechny instrukce, které se akce týkají. Včetně plánku s umístěním vašeho stánku a kontaktu, na který se budete moci v den akce obracet s dotazy.

PLATBA POUZE PŘEDEM
Pošleme vám zálohovou fakturu. V den konání akce do areálu pustíme pouze ty prodávající, kteří budou mít pronájem již uhrazený. Platby v hotovosti až na místě nejsou možné. Protože EET.

ÚČAST JEN PRO SCHVÁLENÉ
Akce se smí účastnit pouze prodejce, kterého e-mailem vyrozumíme o schválení jeho přihlášky. Je nepřípustné přenechat stánek či místo k dispozici jinému prodejci, kterému jsme účast neschválili. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.

 

PŘIDĚLENÍ MÍSTA 
Přidělíme vám místo pro stánek na základě nabízeného sortimentu. Místa nelze směňovat a stánek přestěhovat jinam než na určené místo. Místa budeme přidělovat tak, aby stánky si stánky s obdobným sortimentem nekonkurovaly a nestály v těsném sousedství. 

VJEZD AUTEM NA NÁDVOŘÍ NENÍ POVOLEN
Vjezd autem na nádvoří hospitálu a do zahrady není povolen. Zboží i stánek je nutné na místa dopravit ručně. Vozíky ani kárky neposkytujeme. K ostatním stánkovým místům je možné zajet autem.

 

ELEKTROSPOTŘEBIČE A OSVĚTLENÍ 
Používání varných konvic, pečicích pánví, osvětlení a jiných elektrospotřebičů je povoleno pouze po předchozí dohoděKapacita elektrického proudu pro tržiště je omezená, proto je stanoven maximální příkon pro jeden stánek 3,5 kWVšechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy.

Smíte používat osvětlení do 100W/stánek. S ohledem na nižší spotřebu doporučujeme zářivky.

PLYNOVÉ A OSTATNÍ SPOTŘEBIČE
Používání jiných než elektrických spotřebičů, zejména plynových, je povoleno pouze s naším předchozím svolením. I tyto spotřebiče a zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

 

POSTAVENÍ STÁNKU OD 7 HODIN
Stánek můžete postavit už od 7.00. Zásobování zbožím vozidly bude možné pouze do 8.30. Poté musí všechna vozidla opustit areál. Od 8.30 platí zákaz parkování a vjezdu do areálu.

PRODEJ OD 10 DO 17 HODIN 
Akce bude probíhat od 10.00 do 17.00. Zavazujete se, že zajistíte prodej zboží až do skončení akce.

POUZE SCHVÁLENÝ SORTIMENT
Je nepřípustné prodávat na stánku jiný než uvedený a pořadatelem schválený sotriment. Pokud bude při kontrole zjištěn neschválený sortiment, bude prodejce z akce vyloučen bez náhrady.

 

ODPOVĚDNOST PRODEJCE 
Jako prodejce ponesete plnou odpovědnost za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku. Dále zodpovídáte za provoz všech spotřebičů a udržování pořádku v okolí svého stánku. K tomu patří i zajištění, že nepoškodíte povrch, na kterém bude váš stánek stát (např. politím). Také se zavazujete ke splnění a dodržování všech hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů i zákona o elektronické evidenci tržeb.

UŽITÍ NEPOVOLENÉHO SPOTŘEBIČE 
je hrubým porušením tržního řádu. Stejně jako použití vadného spotřebiče, spotřebiče s jiným než nahlášeným příkonem a zejména překročení maximálního příkonu 3,5 kW na stánek, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky proudu. Pokud tržní řád porušíte, budeme požadovat úhradu škody a smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. 

TOALETY 
V areálu akce jsou veřejné toalety, které budete moci zdarma využít.

 

Výsledek vám zašleme e-mailem. Vyhrazujeme si právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu. V případě schválení přihlášky připojíme i organizační pokyny a plánek Kuksu s vyznačeným místem, kde bude váš stánek stát.


Můžeme vám pomoci?

Máte otázku? Promluvte si s námi nebo napište.
Určitě vám pomůžeme. Volejte +420 499 422 423.

odeslat dotaz 

 

loga projektu