PŘIHLÁŠKA STÁNKU

NA TRHY A JARMARKY

Farmářské a tradiční trhy a jarmarky v Kuksu. ZKUSKUKS.cz

PŘIHLASTE SVŮJ STÁNEK
na akce v Kuksu

Prodáváte zajímavé výrobky. Umíte předvést dobové řemeslo. Skvělé! Máte svůj stánek. Chceme vás! Přijeďte na tradiční trhy a jarmarky do Kuksu.

 

Jarmarky v Kuksu 2020, místo konání. ZKUSKUKS.cz
 

Neplatí se žádné vstupné. Jarmarky v Kuksu budou pro návštěvníky přístupné zdarma.  

Váš stánek bude na skvělém místě - v parku u hlavní cesty mezi obcí Kuks a Hospitálem Kuks. Každý návštěvník tudy projde. Dvakrát!
 


Labužnický jarmark

4.-6. července 2020 (3 dny)
15.-16. srpna 2020 (2 dny)

Víkendový mini foodfestival zaměřený na moderní i tradiční gastronomii. Přehlídka domácích i exotických vůní a chutí.

​​Zaměření: prvotřídní jídlo a nápoje

Vstupné na akci: zdarma
Návštěvnost: 2-3000 osob za víkend

 

CHci se přihlásit
(15. - 16. 8.) >

Přihlašování na 4. - 6. 7. ukončeno!


Tradiční jarmark

18.-19. července (2 dny)

Víkendový trh tradičních a regionálních výrobků, ručně vyráběných produktů a dobových řemesel.

Zaměření: dřevěné výrobky, sklo, mýdla, textil, šperky, keramika, kovové výrobky, umělecká výroba a ukázky řemesel

Vstupné na akci: zdarma
Návštěvnost: 2 000 osob za víkend
 

Přihlašování ukončeno!


Voňavý jarmark

1.-2. srpna 2020 (2 dny)

Provoňte si oba víkendové dny. Čeká vás přehlídka omamných vůní exotiky, ale i voňavého domova.

Zaměření: kosmetika, vonné svíčky a oleje, bylinné směsi, květiny a voňavé dekorace, koření, balená káva a čaj, zdravá výživa.

Vstupné na akci: zdarma
Návštěvnost: 2 000 osob za víkend

CHCI SE PŘIHLÁSIT >


Hravý jarmark

29.-30. srpna 2020 (2 dny)

Poslední prázdninový víkend. Přijďte si naposledy pohrát než se vrátíte z dovolených a výletů do školních lavic a  práce.

Zaměření: hračky a hry, dětské dílny, malování a tvoření, obrázkové knížky, stylové dětské atrakce, živá zvířata, dětské oblečení a spousta sladkostí a zmrzliny.

Vstupné na akci: zdarma
Návštěvnost: 2 000 osob za víkend

CHCI SE PŘIHLÁSIT >

 

Může se hodit

Pozor, svažitý terén. Prostor, kde se akce koná, je svažitý. Váš stánek bude zapotřebí podložit! Jarmarky jsou vícedenní, aby nebylo nutné stánky na noc demontovat. Mohou zde zůstat přes noc, ale prostor nebude nijak střežen. Neponechávejte proto na místě hodnotné vybavení. 


Tip na ubytování. Přímo v Kuksu jsou všechna ubytování v létě beznadějně vyprodána. Doporučujeme vám Šporkův mlýn v sousedních Stanovicích (1,5 km daleko), nebo Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři (10 km daleko, kontakt 734 311 092).

CENÍK

 

Stánkové místo

šířka 2 m

1 000 Kč/den
občerstvení a rozlévané nápoje

500 Kč/den
balené jídlo a nápoje a atrakce

250 Kč/den
ostatní výrobky a řemesla

Elektřina

250 Kč/den
K dispozici pouze na Labužnický jarmark

Parkování

0 Kč
Zdarma na vyhrazeném parkovišti

 

Místo pro stánek je široké 2 metry. Je to málo? Objednejte si více prodejních míst vedle sebe.

Ceny podle sortimentu. Převažující typ prodávaného zboží určuje výši ceny stánkového místa. V případě sporu nebo nejasnosti si vyhrazujeme právo o zařazení rozhodnout.

Občerstvení a rozlévané nápoje, víno a lihoviny určené k přímé spotřebě na místě

Balené jídlo i nápoje a atrakce, limonády, lahvové víno a lihoviny, oříšky, sýry, masné výrobky a uzeniny, cukrovinky, perníky, koření, kolotoče, střelnice, jízda na ponících, kuličkodráha aj.

 PODMÍNKY ÚČASTI

Účast jen pro schválené. Akce se smí účastnit pouze prodejce, kterého emailem vyrozumíme o schválení jeho přihlášky. Je nepřípustné přenechat stánek či místo k dispozici jinému prodejci, kterému jsme účast neschválili. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.

Sortiment. Je nepřípustné prodávat na stánku jiný než uvedený a pořadatelem schválený sotriment. Pokud bude při kontrole zjištěn neschválený sortiment, bude prodejce z akce vyloučen.

Platba za místo. Pronájem nám zaplatíte předem. Pošleme vám zálohovou fakturu. V den konání akce do areálu pustíme pouze ty prodávající, kteří budou mít pronájem již uhrazený. Platby v hotovosti na místě nebudou možné. Protože EET.

Storno podmínky. Při zrušení rezervace 60 dní před začátkem akce bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny.

Prodejní doba. Od 10.00 do 17.00. Zavazujete se zajistit dostatek zboží k prodeji po celou prodejní dobu. Prodej po 17. hodině je možný, ale ne povinný.

Místo pro stánek. Přidělíme vám místo pro stánek na základě nabízeného sortimentu. Místa nelze směňovat a stánek přestěhovat jinam než na určené místo. Místa budeme přidělovat tak, aby si stánky s obdobným sortimentem nekonkurovaly a nestály v těsném sousedství. 

Postavení stánku a jeho zásobování. Stánek můžete postavit už od 6.00.
Zásobování vozidly je možné pouze do 9.00. Poté musí všechna vozidla opustit areál a přeparkovat na vyhrazené parkoviště (300 m). 

Odpovědnost prodejce. Jako prodejce ponesete plnou odpovědnost za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku. Dále zodpovídáte za provoz všech spotřebičů a udržování pořádku v okolí svého stánku. K tomu patří i zajištění, že nepoškodíte povrch, na kterém bude váš stánek stát (např. politím). Také se zavazujete ke splnění a dodržování všech hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů i zákona o elektronické evidenci tržeb.

Elektrické spotřebiče a osvětlení. Používání varných konvic, pečicích pánví, osvětlení a jiných elektrospotřebičů je povoleno pouze po předchozí dohodě. Všechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy.

Připojení k elektřině bude zajištěno pouze pro Labužnické jarmarky formou elektrocentrály. Kapacita je omezená, proto příkon pro jeden stánek je maximálně 3,5 kW.

Ostatní spotřebiče. Používání jiných než elektrických spotřebičů, zejména plynových, je povoleno pouze s naším předchozím svolením. I tyto spotřebiče a zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

Použití nepovoleného spotřebiče je hrubým porušením podmínek účasti. Stejně jako použití vadného spotřebiče, spotřebiče s jiným než nahlášeným příkonem a zejména překročení maximálního povoleného příkonu, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky proudu.

Porušení podmínek a smluvní pokuta. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo vyloučit z akce okamžitě a bez náhrady prodejce, který poruší výše uvedené podmínky účasti, nebo prodejce, který nerespektuje organizační pokyny pořadatele. Za každé jednotlivé porušení podmínek účasti budeme požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč a úhradu způsobené škody. 

Trhy a jarmarky pořádá
Revitalizace KUKS o. p. s.

Už 10 let vracíme život Kuksu. Jsme moderní marketingová organizace a oficiální destinační společnost barokního areálu Kuks a Braunova Betléma. Pořádáme tradiční jarmarky a trhy na vybraných akcích v Kuksu.

www.revitalizacekuks.cz

 


Můžeme vám pomoci?

Máte otázku? Promluvte si s námi nebo napište.
Určitě vám pomůžeme. Volejte +420 499 422 423.

odeslat dotaz > 

 

loga projektu