Přihláška stánku

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 30. DUBNA.

Baroko naoko. Barokní slavnost v Kuksu. Kuks 2017. ZKUSKUKS.cz

 

Prodáváte zajímavé výrobky. Umíte předvést dobové řemeslo. Skvělé! Máte svůj stánek. Chceme vás! Přijeďte na Jarmarky v Kuksu.

Prosím seznamte se s podmínkami účasti.

V Kuksu letos o letních prázdninách uspořádáme pět tematických jarmarků trvájící celý víkend
(v případě prvního prodloužený o pondělní svátek):

Labužnický jarmark
4. - 6. července
jídlo a nápoje
elektřina zajištěna

Tradiční jarmark
18. - 19. července
řemeslné výrobky (žádné jídlo či nápoje)
dřevěné výrobky, sklo, mýdla, textil, šperky, keramika, kovové výrobky
předvádění řemesla výhodou

Voňavý jarmark
1. - 2. srpna
kosmetika, svíčky, květiny, bylinky, koření, semínka, čaje, káva, ezoterika, zdravá výživa
čaje či káva pouze ve formě balených

Labužnický jarmark
15. - 16. srpna
jídlo a nápoje
elektřina zajištěna

Hravý jarmark
29. - 30. srpna
zmrzlina, sladkosti, hračky, dílničky, oblečení pro děti, malování na obličej, atrakce, jízda na ponících
elektřina dle zájmu

Prostor pro bezplatné předvádění řemesla či dílničky je zdarma.

Jamarky se konají v lesíku u hlavní cesty k Hospitálu.
Terén je zde svažitý. Počítejte s něčím na podložení stánku!

Přes noc není nutné prostor vyklízet, takže si stánek můžete nechat na místě do druhého dne.
Doporučujeme ale, abyste si přes noc na místě nenechávali nic cenného.

Na ubytování lze nejlépe využít Šporkův mlýn ve Stanovicích (1,5 km od Kuksu) či Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři (cca 10 km, kontakt 734 311 092).

Jarmarky jsou pro návštěvníky přístupné zdarma.


CENA ZA PRODEJNÍ MÍSTO ZA DEN

250 Kč

(za 2 m šířky)

suvenýry
textilní výrobky
řemeslné výrobky
kosmetika
hračky
hry
 

500 Kč

(za 2 m šířky)

balené jídlo a nápoje
(oříšky, cukrovinky, perníky, sýry, vína, lihoviny aj.)
atrakce (kolotoč, střelnice, jízda na ponících)

1 000 Kč

(za 2 m šířky)

občerstvení
jídlo a rozlévané
nápoje k přímé spotřebě


250 Kč
elektřina
(jednorázová paušální sazba)
Bude zajištěna pouze na Labužnické jarmarky a v případě dostatečného zájmu na Hravý jarmark.

Velikost místa. Prodejní místo je široké 2 metry. Je to málo? Objednejte si více prodejních míst vedle sebe.

Cena podle typu zboží.  Cena za místo se řídí převažujícím typem zboží, které budete prodávat na stánku. V případě sporu nebo nejasnosti si vyhrazujeme právo o zařazení rozhodnout.

 


 PODMÍNKY ÚČASTI

Účast jen pro schválené. Akce se smí účastnit pouze prodejce, kterého emailem vyrozumíme o schválení jeho přihlášky. Je nepřípustné přenechat stánek či místo k dispozici jinému prodejci, kterému jsme účast neschválili. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.

Sortiment. Je nepřípustné prodávat na stánku jiný než uvedený a pořadatelem schválený sotriment. Pokud bude při kontrole zjištěn neschválený sortiment, bude prodejce z akce vyloučen.

Platba za místo. Pronájem nám zaplatíte předem. Pošleme vám zálohovou fakturu. V den konání akce do areálu pustíme pouze ty prodávající, kteří budou mít pronájem již uhrazený. Platby v hotovosti na místě nebudou možné. Protože EET.

Prodejní doba. Akce bude probíhat od 9.00 do 17.00. Zavazujete se, že zajistíte dostatek zboží k prodeji po celou prodejní dobu.

Místo pro stánek. Přidělíme vám místo pro stánek na základě nabízeného sortimentu. Místa nelze směňovat a stánek přestěhovat jinam než na určené místo. Místa budeme přidělovat tak, aby stánky si stánky s obdobným sortimentem nekonkurovaly a nestály v těsném sousedství. 

Postavení stánku a jeho zásobování. Stánek můžete postavit už od 6.00. Zásobování zbožím vozidly bude možné pouze do 8.30. Poté musí všechna vozidla opustit areál. Od 8.30 platí zákaz parkování a vjezdu do areálu.

Odpovědnost prodejce. Jako prodejce ponesete plnou odpovědnost za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku. Dále zodpovídáte za provoz všech spotřebičů a udržování pořádku v okolí svého stánku. K tomu patří i zajištění, že nepoškodíte povrch, na kterém bude váš stánek stát (např. politím). Také se zavazujete ke splnění a dodržování všech hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů i zákona o elektronické evidenci tržeb.

Elektrické spotřebiče a osvětlení. Akce se konají na louce pod Hospitálem, kde není možné připojení k elektřině. Pouze na Labužnické jarmarky (a v případě dostatečné zájmu na Hravý jarmark) bude zajišťěno připojení k elektřině formou elektrocentrály dle potřeby. Používání varných konvic, pečicích pánví, osvětlení a jiných elektrospotřebičů je povoleno pouze po předchozí dohoděKapacita elektrického proudu pro tržiště je omezená, proto je stanoven maximální příkon pro jeden stánek 3,5 kWVšechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy.

Ostatní spotřebiče. Používání jiných než elektrických spotřebičů, zejména plynových, je povoleno pouze s naším předchozím svolením. I tyto spotřebiče a zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

Použití nepovoleného spotřebiče je hrubým porušením tržního řádu. Stejně jako použití vadného spotřebiče, spotřebiče s jiným než nahlášeným příkonem a zejména překročení maximálního příkonu 3,5 kW na stánek, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky proudu. Pokud tržní řád porušíte, budeme požadovat úhradu škody a smluvní pokuty. 

PŘIHLÁŠKY
NA SLAVNOSTI

Přihlášky přijímáme do 30 dubna.

Pokud to váš sortiment dovoluje, můžete se pochopitelně přihlásit na více jarmarků.

Chci se přihlásit na Labužnický jarmark

 

Chci se přihlásit na Tradiční jarmark

 

Chci se přihlásit na Voňavý jarmark

 

Chci se přihlásit na Hravý jarmark

 

Přihlášky přijímáme do 30. dubna. Výsledek vám zašleme e-mailem. Vyhrazujeme si právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu. V případě schválení přihlášky připojíme i organizační pokyny a plánek Kuksu s vyznačeným místem, kde bude váš stánek stát.


Můžeme vám pomoci?

Máte otázku? Promluvte si s námi nebo napište.
Určitě vám pomůžeme. Volejte +420 499 422 423.

odeslat dotaz 

 

loga projektu