Přihláška stánku

BAROKO NAOKO, 15. ČERVNA 2019

Baroko naoko. Barokní slavnost v Kuksu. Kuks 2017. ZKUSKUKS.cz

 

Prodáváte zajímavé výrobky. Umíte předvést dobové řemeslo. Skvělé! Máte svůj stánek. Chceme vás! Přijeďte na akci Baroko naoko do Kuksu.

VyplNIT přihlášku

Přihlášky přijímáme do 10. května.

Prosím seznamte se s podmínkami účasti.

Součástí celodenní barokní slavnosti Baroko naoko v Kuksu bude i jarmark řemeslných výrobků a dobrého jídla. Prodejní stánky budou v centru obce Kuks.


CENA ZA PRODEJNÍ MÍSTO


300 Kč

(za 2 m šířky)

suvenýry
textilní výrobky
řemeslné výrobky
kosmetika


500 Kč

(za 2 m šířky)

balené jídlo a nápoje
(oříšky, cukrovinky, perníky, sýry, vína, lihoviny aj.)


1 500 Kč

(za 2 m šířky)

občerstvení
jídlo a rozlévané
nápoje k přímé spotřebě


250 Kč
elektřina
(jednorázová paušální sazba)

Velikost místa. Prodejní místo je široké 2 metry. Je to málo? Objednejte si více prodejních míst vedle sebe.

Cena podle typu zboží.  Cena za místo se řídí převažujícím typem zboží, které budete prodávat na stánku. V případě sporu nebo nejasnosti si vyhrazujeme právo o zařazení rozhodnout.

 


 PODMÍNKY ÚČASTI

Účast jen pro schválené. Akce se smí účastnit pouze prodejce, kterého emailem vyrozumíme o schválení jeho přihlášky. Je nepřípustné přenechat stánek či místo k dispozici jinému prodejci, kterému jsme účast neschválili. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.

Sortiment. Je nepřípustné prodávat na stánku jiný než uvedený a pořadatelem schválený sotriment. Pokud bude při kontrole zjištěn neschválený sortiment, bude prodejce z akce vyloučen.

Platba za místo. Pronájem nám zaplatíte předem. Pošleme vám zálohovou fakturu. V den konání akce do areálu pustíme pouze ty prodávající, kteří budou mít pronájem již uhrazený. Platby v hotovosti na místě nebudou možné. Protože EET.

Prodejní doba. Akce bude probíhat od 9.00 do 17.00. Zavazujete se, že zajistíte dostatek zboží k prodeji po celou prodejní dobu.

Místo pro stánek. Přidělíme vám místo pro stánek na základě nabízeného sortimentu. Místa nelze směňovat a stánek přestěhovat jinam než na určené místo. Místa budeme přidělovat tak, aby stánky si stánky s obdobným sortimentem nekonkurovaly a nestály v těsném sousedství. 

Postavení stánku a jeho zásobování. Stánek můžete postavit už od 6.00. Zásobování zbožím vozidly bude možné pouze do 8.30. Poté musí všechna vozidla opustit areál. Od 8.30 platí zákaz parkování a vjezdu do areálu.

Odpovědnost prodejce. Jako prodejce ponesete plnou odpovědnost za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku. Dále zodpovídáte za provoz všech spotřebičů a udržování pořádku v okolí svého stánku. K tomu patří i zajištění, že nepoškodíte povrch, na kterém bude váš stánek stát (např. politím). Také se zavazujete ke splnění a dodržování všech hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů i zákona o elektronické evidenci tržeb.

Elektrické spotřebiče a osvětlení. Používání varných konvic, pečicích pánví, osvětlení a jiných elektrospotřebičů je povoleno pouze po předchozí dohoděKapacita elektrického proudu pro tržiště je omezená, proto je stanoven maximální příkon pro jeden stánek 3,5 kWVšechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy. 

Smíte používat osvětlení do 100W/stánek. S ohledem na nižší spotřebu doporučujeme zářivky.

Ostatní spotřebiče. Používání jiných než elektrických spotřebičů, zejména plynových, je povoleno pouze s naším předchozím svolením. I tyto spotřebiče a zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

Použití nepovoleného spotřebiče je hrubým porušením tržního řádu. Stejně jako použití vadného spotřebiče, spotřebiče s jiným než nahlášeným příkonem a zejména překročení maximálního příkonu 3,5 kW na stánek, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky proudu. Pokud tržní řád porušíte, budeme požadovat úhradu škody a smluvní pokuty. 

Toalety. U tržnice jsou veřejné toalety, které budete moci zdarma využít.

1 Kontakt

2 Informace o stánku

Max. 3 500 W na stánek.
3 Rekapitulace

Cena prodejního místa:
Elektřina:
Celkem:

Přihlášky přijímáme do 10. května. Posuzování a schvalování přihlášek proběhne v druhé polovině května. Výsledek vám zašleme e-mailem. Vyhrazujeme si právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu. V případě schválení přihlášky připojíme i organizační pokyny a plánek Kuksu s vyznačeným místem, kde bude váš stánek stát.


Můžeme vám pomoci?

Máte otázku? Promluvte si s námi nebo napište.
Určitě vám pomůžeme. Volejte +420 499 422 423.

odeslat dotaz 

 

loga projektu