ÚČINKUJÍCÍ

BAROKO NAOKO, 15. ČERVNA

Baroko naoko, slavnost v Kuksu 2019

Medailonky
těch, kteří vás budou bavit

Divadlo Kozlík

Loutkové divadlo Kozlík nabízí pohádky v malebných kulisách. Pohádky jsou hrané velkými (až 100cm) dřevěnými marionetami, jsou plné krásných písniček a rekvizit. Pohádky hrají dva loutkoherci.

Na akci zahrají pohádky „Vodnická pohádka“, „O perníkové chaloupce“ a „O neposlušných kůzlátkách“.


Geisslers Hofcomoedianten

Grandiózní, Energické, Inteligentní, Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické, Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé, Fantastické – a především komediální. Takové je divadlo, které vám hrajeme už patnáct let! Jsme nezávislý divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupujeme s autorskou svobodou, mísíme původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec – tak, aby to nás (a tudíž i vás) bavilo.

Na akci vystoupí s trilogií „Malé Příběhy velkého haběte“.


účinkující barokonaoko

Kateřina Klementová

Paní Klementová se specializuje na výuku barokních tanců a etikety. Mezi její nejzajímavější představení patří i výuka dam o práci s vějířem a jakým způsobem jeho pomocí dámy v období baroka komunikovaly.

Na akci vystoupí s představeními „Barokní tancovačka“,„Vějíře a dobová etiketa“ a „Chovej se slušně!“.


Loutkový soubor BOĎI Jaroměř

Soubor pod vedením Libušky a Romana Bauerových vystupuje v budově Boučkova loutkového divadla, která je druhou nejstarší stálou loutkovou scénou u nás.

Repertoár souboru tvoří převážně marionetová představení – už proto, že právě pro tento typ loutek je divadlo postaveno a také proto, že klasických marionet ubývá a je tedy nutno zachovat tradici. Alespoň tak to soubor cítí. 

V posledních letech se mohou manželé Bauerovi pochlubit velmi úspěšnými turné po Austrálii, USA a Kanadě. Mezitím samozřejmě hrají na mnoha akcích po celé České republice svoje klasické rodinné divadlo v krásných kulisách s vlastními marionetami na drátě.

Na akci vystoupí s představeními "O Zubejdě Solimánské" a "Kašpárek a chytrá princezna".


 

Půjčovna kostýmů Dvůr Králové nad Labem

Půjčovna kostýmu paní Petry Hrdinové funguje ve Dvoře Králové nad Labem už 8 let. Petra Hrdinová kostýmy sama šije, ale také spolupracuje s ateliérem Jelada.

Společně s dobrovolníky, místními hudebníky, ochotníky i studenty z lidových škol umění v Jaroměři a Dvoře Králové nad Labem pořádala od roku 2010 do roku 2017 řadu akcí v Braunově Betlémě, včetně populárního Reje čarodějnic. Do posledního ročníku této akce se zapojili také studenti z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Na základě těchto zkušeností vytvořila kolektiv lidí, který bude hrát na akci Baroko naoko živé obrazy v rámci bývalých braokních lázní Kuks.

Querela

Hudební skupina Querela hraje historické lidové písně a ve své tvorbě čerpá z nejrůznějších zdrojů včetně starých sborníků napříč několika staletími.

Repertoár zahrnuje jak veselé a energické písně ze světského i duchovního života z období gotiky, tak ironické skladby o těžkých časech války třicetileté z období baroka, lyrické balady prodchnuté nešťastnými láskami, rozmary mocných nebo nepřízní osudu z období rokoka a kramářské písně o válečných výpravách císaře Napoleona a jejich dopadech na prostý lid z období empíru. Dámy uslyšíte zpívat v mnoha jazycích, ať už v češtině, latině, středověké okcitánštině, galicijské portugalštině, italštině, němčině nebo francouzštině. Ke koncertům samozřejmě patří i odpovídající kostýmy a repliky historických nástrojů.


Rafaella

Je umění a přírodní alchymický systém. Vonné směsi Rafaella jsou přírodní směsi čistých esenciálních olejů. Jsou rozděleny do 16 barevných linií. Každá barevná linie nese informace a pracuje na určitém tématu.

Autorkou kolekcí vůní Rafaella je paní Petra Hlavatá, která se specializuje na historické vůně, pořádání seminářů a workshopů jako "Škola čichu" či "Ochutnávka vůní" a vytváření individuálních vůní.

Na akci naleznete její Barokní parfumérii v informačním centru.


účinkující barokonaoko

Spolek panstva na tvrzi Žíželeves

V dnešní době Spolek panstva čítá 33 členů. Mezi hlavní činnosti spolku patří korzování a předtančení na kulturních akcích, ať již historického charakteru, městských akcích, či soukromých oslavách. Na akci vystoupí s představením dobových tanců.


účinkující barokonaoko

Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína

Rekonstrukce historických bitev doplněné dobovými trhy jsou vedle šermířských, divadelních, hudebních a lektorských představení nedílnou součástí činnosti skupiny historického šermu Páni z Kolína a to již více než dvacet let. Skupina se věnuje několika historickým obdobím od gotiky, přes napoleonské války až po začátek 20. století. Pány z Kolína můžete vídat na historických slavnostech, oživlých prohlídkách hradů a zámků, v rekonstrukcích historických bitev, jako stafáž při významných akcích a v neposlední řadě i ve filmech nebo pohádkách tuzemské či zahraniční produkce.

Na akci vám jako 29. Laudonův pěší pluk představí vojenský táborový život nebo výcvik halapartníků.


 

ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem

Základní umělecká škola R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem nabízí čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. V letošním školním roce 2017/18 navštěvuje školu 540 žáků. Spojovacím projektem pro všechny obory je téma „Na cestě”. Na škole rovněž funguje nemalé množství hudebních a tanečních souborů. 

Na akci vystoupí hned pět hudebních souborů - Flauti Dolci, Klarinetový soubor, Kytarový soubor, Silmaril a Soubor žesťových nástrojů. Všechny soubory pochopitelně zahrají skladby vycházející z barokní hudby. Soubor loveckých nástrojů se navíc zapojí fanfárami při důležitých událostech a bude součástí družiny hraběte Šporka.


Žonglérská rodina Vlčkových

Žonglování vším možným, myší závody, ukázky práce s bičem a další triky, kejkle a legrácky vám předvede žonglérská rodina Vlčkových.



Může se hodit

PROGRAM SLAVNOSTI >
 

 
 
loga projektu