PŘIHLÁŠKA STÁNKU

NA TRHY A JARMARKY

Farmářské a tradiční trhy a jarmarky v Kuksu. ZKUSKUKS.cz

PŘIHLASTE SVŮJ STÁNEK
na akce v Kuksu

Prodáváte zajímavé výrobky. Umíte předvést dobové řemeslo. Skvělé! Máte svůj stánek. Chceme vás! Přijeďte na tradiční trhy a jarmarky do Kuksu.

 

Jarmarky v Kuksu 2021, místo konání. ZKUSKUKS.cz


Neplatí se žádné vstupné. Jarmarky v Kuksu budou pro návštěvníky přístupné zdarma.  

Váš stánek bude na skvělém místě - v parku u hlavní cesty mezi obcí Kuks a Hospitálem Kuks. Každý návštěvník tudy projde. Dvakrát!


Sváteční jarmark v Kuksu 2021
Sváteční jarmark

2. – 6. července 2022 (5 dní)

Vstupné zdarma
Návštěvnost 3–4 000 osob

Vícedenní  jarmark o státních svátcích bývá špičkou kukské sezóny. Tradiční a regionální výrobky doplní gastropochoutky a lahodné nápoje.

Zaměření:
výrobky ze dřeva, skla, kůže, kovu a textilu, šperky i keramika, ukázky řemesel a dílny


dětský koutek
občerstvení, pochoutky a nápoje

CHCI SE PŘIHLÁSIT >


Labužnický jarmark v Kuksu 2021Labužnický jarmark

16. – 17. července 2022 (2 dny)

Vstupné zdarma
Návštěvnost 3-4 000 osob

Víkendový mini foodfestival zaměřený na moderní i tradiční gastronomii, lahodné nápoje i koktejly a regionální pochutiny. Přehlídka domácích i exotických vůní a chutí.

Zaměření:
prvotřídní domácí i exotické pokrmy, sladké a slané pochoutky, alkoholické i nealkoholické nápoje

dětský koutek

CHCI SE PŘIHLÁSIT >


Regionální jarmark v Kusku 2021Tradiční jarmark

30. – 31. července 2022 (2 dny)

Vstupné zdarma
Návštěvnost: 2–3 000 osob

Víkendový trh tradičních a regionálních výrobků, ručně vyráběných produktů a dobových řemesel. Přehlídka omamných vůní exotiky i voňavého domova.

Zaměření:
výrobky ze dřeva, skla, kůže, kovu a textilu, šperky, keramika, kosmetika, svíčky, oleje, květiny, dekorace, koření, káva a čaj, zdravá výživa

dětský koutek

občerstvení, pochoutky a nápoje

CHCI SE PŘIHLÁSIT >


Labužnický jarmark v Kuksu 2021Labužnický jarmark II.

13. – 14. srpna 2022 (2 dny)

Vstupné zdarma
Návštěvnost 2–3 000 osob

Víkendový mini foodfestival zaměřený na moderní i tradiční gastronomii, lahodné nápoje i koktejly a regionální pochutiny. Přehlídka domácích i exotických vůní a chutí.

Zaměření:
prvotřídní domácí i exotické pokrmy, sladké a slané pochoutky, alkoholické i nealkoholické nápoje

dětský koutek

CHCI SE PŘIHLÁSIT >

 


Co je dobré vědět

Pozor, svažitý terén. Prostor, kde se akce koná, je svažitý. Váš stánek bude zapotřebí podložit! Jarmarky jsou vícedenní, aby nebylo nutné stánky na noc demontovat. Mohou zde zůstat přes noc, ale prostor nebude nijak střežen. Neponechávejte proto na místě hodnotné vybavení.

Tip na ubytování. Přímo v Kuksu jsou všechna ubytování v létě beznadějně vyprodána. Doporučujeme vám Šporkův mlýn v sousedních Stanovicích (1,5 km daleko), nebo Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři (10 km daleko, kontakt 734 311 092).

Výběr prodejců. První výběr proběhne v lednu 2022 a poté budou probíhat pravidelně na měsíční bázi.

CENÍK

 

Stánkové místo

1 místo = 2 m

1 000 Kč/den
občerstvení a rozlévané nápoje

500 Kč/den
balené jídlo a nápoje a atrakce

250 Kč/den
ostatní výrobky a řemesla

Elektřina

250 Kč/den
příkon do 1 kW (včetně)

500/den
příkon nad 1 kW

Vratná kauce

2 000 Kč/akce
bude vrácena po skončení akce

Parkování

0 Kč
Zdarma na vyhrazeném parkovišti

 

Místo pro stánek je široké 2 metry. Je to málo? Objednejte si více prodejních míst vedle sebe.

Ceny podle sortimentu. Převažující typ zboží určuje cenu stánkového místa. V případě sporu či nejasnosti máme poslední slovo.

Občerstvení a rozlévané nápoje, víno a lihoviny určené k přímé spotřebě na místě

Balené jídlo i nápoje a atrakce, limonády, lahvové víno a lihoviny, oříšky, sýry, masné výrobky a uzeniny, cukrovinky, perníky, koření, kolotoče, střelnice, jízda na ponících, kuličkodráha aj.

Vratná kauce vám po akci přistane zpátky na účtě. Slouží jako pojistka, že to s účastí myslíte skutečně vážně. My tak můžeme držet ceny při zemi (velké změny na poslední chvíli totiž nesvědčí nákladům;)

 PODMÍNKY ÚČASTI

Účast jen pro schválené. Akce se smí účastnit pouze prodejce, kterého emailem vyrozumíme o schválení jeho přihlášky. Je nepřípustné přenechat stánek či místo k dispozici jinému prodejci, kterému jsme účast neschválili. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.

Sortiment. Je nepřípustné prodávat na stánku jiný než uvedený a pořadatelem schválený sortiment. Pokud bude při kontrole zjištěn neschválený sortiment, bude prodejce z akce vyloučen.

Platba za místo. Pronájem nám zaplatíte předem. Pošleme vám zálohovou fakturu s příslušnými údaji. V den konání akce do areálu pustíme pouze ty prodávající, kteří budou mít pronájem již uhrazený. Platby v hotovosti na místě nebudou možné.

Vratná kauce. Společně s platbou za místo bude předem vybírána jednorázová vratná kauce. Ta vám bude vrácena do 14 dnů po skončení akce na účet uvedený v přihlášce stánku. Kauce nebude vrácena v případě porušení kterékoholi bodu těchto podmínek účasti, zejména pak nedojezdu, pozdního storna, nedodržení pokynů pořadatelů v den konání akce, předčasný odjezd z akce, používání neschválených či neohlášených spotřebičů a opuštění prodejního místa bez úklidu po akci.

Storno podmínky. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před začátkem akce bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny plus vratná kauce.

Prodejní doba. Od 10.00 do 17.00. Zavazujete se zajistit dostatek zboží k prodeji po celou prodejní dobu. Prodej po 17. hodině je možný, ale ne povinný.

Ukončení akce. Akce končí vždy v 17 hodin posledního dne nebo dle pokynu pořadatele. Prodejce je povinen zůstat na akci až do jejího ukončení.

Místo pro stánek. Přidělíme vám místo pro stánek na základě nabízeného sortimentu. Místa nelze směňovat a stánek přestěhovat jinam než na určené místo. Místa budeme přidělovat tak, aby si stánky s obdobným sortimentem nekonkurovaly a nestály v těsném sousedství. 

Postavení stánku a jeho zásobování. Stánek můžete postavit už od 7.00.
Zásobování vozidly je možné pouze do 9.00. Poté musí všechna vozidla opustit areál a přeparkovat na vyhrazené parkoviště.

Odpovědnost prodejce. Jako prodejce ponesete plnou odpovědnost za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku. Dále zodpovídáte za provoz všech spotřebičů a udržování pořádku v okolí svého stánku. K tomu patří i zajištění, že nepoškodíte povrch, na kterém bude váš stánek stát (např. politím). Také se zavazujete ke splnění a dodržování všech hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů i zákona o elektronické evidenci tržeb.

Elektrické spotřebiče a osvětlení. Používání varných konvic, pečicích pánví, osvětlení a jiných elektrospotřebičů je povoleno pouze po předchozí dohodě. Všechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy. Není povoleno používat vlastní elektrocentrály.

Ostatní spotřebiče. Používání jiných než elektrických spotřebičů, zejména plynových, je povoleno pouze s naším předchozím svolením. I tyto spotřebiče a zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.

Použití nepovoleného spotřebiče je hrubým porušením podmínek účasti. Stejně jako použití vadného spotřebiče, spotřebiče s jiným než nahlášeným příkonem a zejména překročení maximálního povoleného příkonu, v jehož důsledku dojde k výpadku dodávky proudu.

Pokyny pořadatele. Prodejce je povinen respektovat veškeré pokyny pořadatele.

Úklid po akci. Po skončení akce každý prodejce uklidí prostor svého stánkového místa a jeho nejbližší okolí.

Porušení podmínek a smluvní pokuta. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo vyloučit z akce okamžitě a bez náhrady prodejce, který poruší výše uvedené podmínky účasti, nebo prodejce, který nerespektuje organizační pokyny pořadatele. V případě porušení podmínek propadne danému prodejci poplatek za místo i vratná záloha.

Jarmarky bude pořádat jedna z nástupnických organizací Revitalizace KUKS
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje či obec Kuks


Můžeme vám pomoci?

Máte otázku? Promluvte si s námi nebo napište.
Určitě vám pomůžeme. Volejte +420 499 422 423.

odeslat dotaz > 

 

loga projektu