Kalendář akcí

 

15.
prosince

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Hospitál Kuks, kostel Nejsvětější Trojice, Kuks
15. 12. 2018 17:00 – 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Nejsvětější trojice, Kuks
Komorní pěvecký sbor KAPA gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři
 
Vánoční koledy
 
Sbormistryně Pavla Pazderová, klavírní doprovod Jana Přibylová
 
Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – Missa pastoralis bohemica
 
Sbormistr Jan Jiráček, Varhany Václav Uhlíř
 
sólisté: soprán – Jana Lesná, alt – Markéta Štefaniková, tenor – Milan Motl, bas – Michal Medek
 
Úvodní slovo prof. Stanislav Bohadlo

Vstupenky pouze na rezervaci: eva.cepickova@post.cz. Tato rezervace není místenka. Počet míst je
omezen. Vstupenky k vyzvednutí v den konání koncertu od 16:00 do 16:30 před kostelem Nejsvětější
trojice. Občerstvení pro držitele platné vstupenky zdarma.
 
Akci pořádají Hospital Kuks, Obec Kuks, Jan Čepička a Stanislav Rudolfský

 

 

 

 
loga projektu